ช่องทางการติดต่อ

สามารถติดต่อเราได้จากช่องทางต่อไปนี้

1. แจ้งด้วยตนเองที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

2. ทางไปรษณีถึง สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

3. ทางอีเมล์  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. ทางโทรศัพท์ 034-241-683 โทรสาร 034-258-424

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.