แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 48
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 70
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม เขียนโดย admin 600
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย admin 754
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 1305
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 835
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 572
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 452
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 319
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแเหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 501
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ เขียนโดย admin 456
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 279
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 278
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา เขียนโดย admin 335
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย admin 449
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย admin 404
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายน 2556 เขียนโดย admin 365
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนธันวาคม 2556 เขียนโดย admin 262
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคม 2556 เขียนโดย admin 291
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม 2556 เขียนโดย admin 270
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม 2556 เขียนโดย admin 277
ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 276
ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 269
ข่าวกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2556 เขียนโดย admin 277
ข่าวกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2556 เขียนโดย admin 291
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2556 เขียนโดย admin 289
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เขียนโดย admin 294
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 254
ข่าวประชาสัมพันประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 253
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 250
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน สิงหาคม 2555 เขียนโดย admin 257
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 257
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 390
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน เมษายน ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 269
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 303
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน มีนาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 256
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน มกราคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 268
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน ธันวาคม 2554 เขียนโดย admin 292
วันสงกรานต์ 2554 เขียนโดย admin 292
งานวันนัดพบแรงงานใหญ่ และสานต่ออาชีพ 2554 เขียนโดย admin 409
โครงการพัฒนาบุคลากร 2554 เขียนโดย admin 260
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา เขียนโดย admin 304
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ เขียนโดย admin 311
โครงการถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 287
สำมะโนประชากร 53 เขียนโดย admin 1260
วันแม่แห่งชาติ 2553 เขียนโดย admin 307
กิจกรรมถวายโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 291
กิจกรรมวันฉัตรมงคล เขียนโดย admin 295
ประเพณีสงกรานต์ 2553 เขียนโดย admin 327
การจัดประชุมกลุ่มจังหวัดภาคกลาง เขียนโดย admin 297
เจ้าหน้าที่จากกระทรวง ict มาดูงานโครงการ GIN เขียนโดย admin 377
การประชุม สสช.รวมใจครั้งที่สอง เขียนโดย admin 293
ทำบุญสำนักงาน ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 284
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 290
วันพระบิดาฝนหลวง เขียนโดย admin 299
พิธีรับธง ๑๑๖ วัน วันแม่ถึงวันพ่อ ๒ ธค. ๒๕๕๑ เขียนโดย admin 307
พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 318
การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น เขียนโดย admin 269
ประมวลภาพวันแม่แห่งชาติ 2552 เขียนโดย admin 312
ตรวจราชการ 2553 ( สถจ.นฐ ) เขียนโดย admin 289
ร่วมรณรงค์โครงการหยุดทำร้ายประเทศไทย เขียนโดย admin 301
งานสงกรานต์ 52 เขียนโดย admin 276
แข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์วันข้าราชการพลเรือน เขียนโดย admin 281
งานวันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 278
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมจัดทำบุญสำนักงาน เขียนโดย admin 322
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เขียนโดย admin 361
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 312
รวมน้ำใจให้กาชาด 3 พย. 51 เขียนโดย admin 302
จัดการประชุมโครงการจัดทำระบบช้อมูลสถติระดับท้อง เขียนโดย admin 331
ประมาลภาพงานวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ เขียนโดย admin 300
ประมวลภาพ งานที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้า ๒๕๕๒ เขียนโดย admin 300
พิธีทำบุญตักบาตรโครงการลานวัฒนธรรม เขียนโดย admin 305
เจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโรคมาทดลองแบบ เขียนโดย admin 306
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 279
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย เขียนโดย admin 319
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายในวันสิ้นพระชน๑๐๐วัน เขียนโดย admin 279
ผอ.วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุลได้เดินทางมาตรวจราชการ เขียนโดย admin 382
วันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2551 เขียนโดย admin 315
วันข้าราชการพลเรือน เขียนโดย admin 289
สำนักงานสถิตินครปฐมร่วมงานคริสเตียนมินิมาราธอน เขียนโดย admin 299
เจ้าหน้าที่สถิติพม่ามาดูงานที่สถิตินครปฐม เขียนโดย admin 560
เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แผนที่ เขียนโดย admin 261
งานรำลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เขียนโดย admin 288
ประมวลภาพ เขียนโดย admin 287
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมจัดงานทำบุญประจำปี เขียนโดย admin 276
ประมวลภาพสถิติจังหวัดนครปฐมจัดงานทำบุญประจำปี เขียนโดย admin 289
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 276
จังหวัดนครปฐมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 266
พิธีแสดงพันธสัญญาไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง เขียนโดย admin 286
งานเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ๕ ธ.ค. ๒๕๕๐ เขียนโดย admin 289
หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติ รับมอลโล่ข้าราชการผู้ซื่อสัตย์ เขียนโดย admin 276
สถิติเป็นประธานประชุมคณะทำงานข้อมูลเด็กและเยาวชน เขียนโดย admin 332
สำนักงานสถิติร่วมบริจาคเงินร่วมใจช่วยกาชาด เขียนโดย admin 294
ทดสอบแบบรายงานการก่อสร้าง เขียนโดย admin 305
ประมวลภาพงาน เขียนโดย admin 294
วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ เขียนโดย admin 302
สถจ.นฐ.ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 341
วันเลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ เขียนโดย admin 342
สถิติจังหวัดนครปฐมได้ทำการจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 313

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3424-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.