แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 84
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 115
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม เขียนโดย admin 655
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย admin 793
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 1355
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 879
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 611
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 482
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 355
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแเหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 533
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ เขียนโดย admin 519
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 321
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 311
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา เขียนโดย admin 386
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย admin 497
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย admin 432
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายน 2556 เขียนโดย admin 396
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนธันวาคม 2556 เขียนโดย admin 301
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคม 2556 เขียนโดย admin 334
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม 2556 เขียนโดย admin 316
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม 2556 เขียนโดย admin 314
ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 308
ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 333
ข่าวกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2556 เขียนโดย admin 308
ข่าวกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2556 เขียนโดย admin 326
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2556 เขียนโดย admin 323
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เขียนโดย admin 329
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 305
ข่าวประชาสัมพันประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 291
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 289
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน สิงหาคม 2555 เขียนโดย admin 310
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 294
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 435
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน เมษายน ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 295
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 349
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน มีนาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 289
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน มกราคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 319
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน ธันวาคม 2554 เขียนโดย admin 329
วันสงกรานต์ 2554 เขียนโดย admin 335
งานวันนัดพบแรงงานใหญ่ และสานต่ออาชีพ 2554 เขียนโดย admin 444
โครงการพัฒนาบุคลากร 2554 เขียนโดย admin 298
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา เขียนโดย admin 335
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ เขียนโดย admin 349
โครงการถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 323
สำมะโนประชากร 53 เขียนโดย admin 1337
วันแม่แห่งชาติ 2553 เขียนโดย admin 349
กิจกรรมถวายโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 329
กิจกรรมวันฉัตรมงคล เขียนโดย admin 339
ประเพณีสงกรานต์ 2553 เขียนโดย admin 373
การจัดประชุมกลุ่มจังหวัดภาคกลาง เขียนโดย admin 351
เจ้าหน้าที่จากกระทรวง ict มาดูงานโครงการ GIN เขียนโดย admin 416
การประชุม สสช.รวมใจครั้งที่สอง เขียนโดย admin 323
ทำบุญสำนักงาน ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 319
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 325
วันพระบิดาฝนหลวง เขียนโดย admin 332
พิธีรับธง ๑๑๖ วัน วันแม่ถึงวันพ่อ ๒ ธค. ๒๕๕๑ เขียนโดย admin 339
พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 361
การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น เขียนโดย admin 310
ประมวลภาพวันแม่แห่งชาติ 2552 เขียนโดย admin 343
ตรวจราชการ 2553 ( สถจ.นฐ ) เขียนโดย admin 325
ร่วมรณรงค์โครงการหยุดทำร้ายประเทศไทย เขียนโดย admin 336
งานสงกรานต์ 52 เขียนโดย admin 309
แข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์วันข้าราชการพลเรือน เขียนโดย admin 331
งานวันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 313
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมจัดทำบุญสำนักงาน เขียนโดย admin 374
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เขียนโดย admin 400
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 355
รวมน้ำใจให้กาชาด 3 พย. 51 เขียนโดย admin 335
จัดการประชุมโครงการจัดทำระบบช้อมูลสถติระดับท้อง เขียนโดย admin 365
ประมาลภาพงานวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ เขียนโดย admin 342
ประมวลภาพ งานที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้า ๒๕๕๒ เขียนโดย admin 346
พิธีทำบุญตักบาตรโครงการลานวัฒนธรรม เขียนโดย admin 335
เจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโรคมาทดลองแบบ เขียนโดย admin 339
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 312
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย เขียนโดย admin 347
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายในวันสิ้นพระชน๑๐๐วัน เขียนโดย admin 312
ผอ.วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุลได้เดินทางมาตรวจราชการ เขียนโดย admin 410
วันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2551 เขียนโดย admin 366
วันข้าราชการพลเรือน เขียนโดย admin 334
สำนักงานสถิตินครปฐมร่วมงานคริสเตียนมินิมาราธอน เขียนโดย admin 350
เจ้าหน้าที่สถิติพม่ามาดูงานที่สถิตินครปฐม เขียนโดย admin 620
เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แผนที่ เขียนโดย admin 292
งานรำลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เขียนโดย admin 319
ประมวลภาพ เขียนโดย admin 316
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมจัดงานทำบุญประจำปี เขียนโดย admin 305
ประมวลภาพสถิติจังหวัดนครปฐมจัดงานทำบุญประจำปี เขียนโดย admin 316
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 307
จังหวัดนครปฐมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 301
พิธีแสดงพันธสัญญาไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง เขียนโดย admin 320
งานเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ๕ ธ.ค. ๒๕๕๐ เขียนโดย admin 328
หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติ รับมอลโล่ข้าราชการผู้ซื่อสัตย์ เขียนโดย admin 312
สถิติเป็นประธานประชุมคณะทำงานข้อมูลเด็กและเยาวชน เขียนโดย admin 385
สำนักงานสถิติร่วมบริจาคเงินร่วมใจช่วยกาชาด เขียนโดย admin 350
ทดสอบแบบรายงานการก่อสร้าง เขียนโดย admin 354
ประมวลภาพงาน เขียนโดย admin 342
วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ เขียนโดย admin 357
สถจ.นฐ.ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 383
วันเลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ เขียนโดย admin 390
สถิติจังหวัดนครปฐมได้ทำการจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้สูงอายุ เขียนโดย admin 344

makha

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3424-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.