แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครพนักงานแจงนับปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เขียนโดย admin 151
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม เขียนโดย admin 257
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 324
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 351
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 228
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 162
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 238
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 221
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 232
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 268
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม เขียนโดย admin 886
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย admin 1023
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 1563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 1025
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 786
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 623
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 509
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแเหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 712
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ เขียนโดย admin 722
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 492
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 466
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา เขียนโดย admin 577
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย admin 645
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย admin 614
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายน 2556 เขียนโดย admin 573
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนธันวาคม 2556 เขียนโดย admin 454
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคม 2556 เขียนโดย admin 483
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม 2556 เขียนโดย admin 481
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม 2556 เขียนโดย admin 486
ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 455
ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 511
ข่าวกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2556 เขียนโดย admin 524
ข่าวกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2556 เขียนโดย admin 456
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2556 เขียนโดย admin 466
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เขียนโดย admin 492
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 470
ข่าวประชาสัมพันประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 447
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 439
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน สิงหาคม 2555 เขียนโดย admin 523
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 454
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 670
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน เมษายน ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 453
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 529
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน มีนาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 432
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน มกราคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 456
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน ธันวาคม 2554 เขียนโดย admin 478
วันสงกรานต์ 2554 เขียนโดย admin 536
งานวันนัดพบแรงงานใหญ่ และสานต่ออาชีพ 2554 เขียนโดย admin 661
โครงการพัฒนาบุคลากร 2554 เขียนโดย admin 472
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา เขียนโดย admin 501
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ เขียนโดย admin 519
โครงการถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 473
สำมะโนประชากร 53 เขียนโดย admin 1696
วันแม่แห่งชาติ 2553 เขียนโดย admin 499
กิจกรรมถวายโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 528
กิจกรรมวันฉัตรมงคล เขียนโดย admin 506
ประเพณีสงกรานต์ 2553 เขียนโดย admin 529
การจัดประชุมกลุ่มจังหวัดภาคกลาง เขียนโดย admin 518
เจ้าหน้าที่จากกระทรวง ict มาดูงานโครงการ GIN เขียนโดย admin 566
การประชุม สสช.รวมใจครั้งที่สอง เขียนโดย admin 516
ทำบุญสำนักงาน ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 467
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 467
วันพระบิดาฝนหลวง เขียนโดย admin 479
พิธีรับธง ๑๑๖ วัน วันแม่ถึงวันพ่อ ๒ ธค. ๒๕๕๑ เขียนโดย admin 524
พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 534
การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น เขียนโดย admin 451
ประมวลภาพวันแม่แห่งชาติ 2552 เขียนโดย admin 509
ตรวจราชการ 2553 ( สถจ.นฐ ) เขียนโดย admin 508
ร่วมรณรงค์โครงการหยุดทำร้ายประเทศไทย เขียนโดย admin 484
งานสงกรานต์ 52 เขียนโดย admin 497
แข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์วันข้าราชการพลเรือน เขียนโดย admin 486
งานวันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 451
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมจัดทำบุญสำนักงาน เขียนโดย admin 565
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เขียนโดย admin 582
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 549
รวมน้ำใจให้กาชาด 3 พย. 51 เขียนโดย admin 505
จัดการประชุมโครงการจัดทำระบบช้อมูลสถติระดับท้อง เขียนโดย admin 529
ประมาลภาพงานวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ เขียนโดย admin 532
ประมวลภาพ งานที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้า ๒๕๕๒ เขียนโดย admin 502
พิธีทำบุญตักบาตรโครงการลานวัฒนธรรม เขียนโดย admin 498
เจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโรคมาทดลองแบบ เขียนโดย admin 478
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 449
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย เขียนโดย admin 465
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายในวันสิ้นพระชน๑๐๐วัน เขียนโดย admin 450
ผอ.วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุลได้เดินทางมาตรวจราชการ เขียนโดย admin 557
วันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2551 เขียนโดย admin 539
วันข้าราชการพลเรือน เขียนโดย admin 488
สำนักงานสถิตินครปฐมร่วมงานคริสเตียนมินิมาราธอน เขียนโดย admin 528
เจ้าหน้าที่สถิติพม่ามาดูงานที่สถิตินครปฐม เขียนโดย admin 840
เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แผนที่ เขียนโดย admin 449
งานรำลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เขียนโดย admin 462
ประมวลภาพ เขียนโดย admin 458
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมจัดงานทำบุญประจำปี เขียนโดย admin 444
ประมวลภาพสถิติจังหวัดนครปฐมจัดงานทำบุญประจำปี เขียนโดย admin 460
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 443
จังหวัดนครปฐมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 427
พิธีแสดงพันธสัญญาไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง เขียนโดย admin 464
งานเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ๕ ธ.ค. ๒๕๕๐ เขียนโดย admin 486
หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติ รับมอลโล่ข้าราชการผู้ซื่อสัตย์ เขียนโดย admin 508
สถิติเป็นประธานประชุมคณะทำงานข้อมูลเด็กและเยาวชน เขียนโดย admin 566

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.