แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 265
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 315
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 369
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครพนักงานแจงนับปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เขียนโดย admin 327
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม เขียนโดย admin 405
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 484
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 502
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 379
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 267
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 450
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 334
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 334
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 447
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม เขียนโดย admin 1060
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย admin 1220
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 1752
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 1204
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 957
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 782
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 686
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแเหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 884
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ เขียนโดย admin 928
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 649
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 640
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา เขียนโดย admin 763
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย admin 811
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย admin 787
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายน 2556 เขียนโดย admin 750
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนธันวาคม 2556 เขียนโดย admin 614
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคม 2556 เขียนโดย admin 635
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม 2556 เขียนโดย admin 624
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม 2556 เขียนโดย admin 636
ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 601
ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 654
ข่าวกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2556 เขียนโดย admin 677
ข่าวกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2556 เขียนโดย admin 593
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2556 เขียนโดย admin 594
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เขียนโดย admin 633
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 620
ข่าวประชาสัมพันประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 586
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 584
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน สิงหาคม 2555 เขียนโดย admin 670
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 595
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 815
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน เมษายน ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 587
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 667
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน มีนาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 573
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน มกราคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 599
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน ธันวาคม 2554 เขียนโดย admin 626
วันสงกรานต์ 2554 เขียนโดย admin 691
งานวันนัดพบแรงงานใหญ่ และสานต่ออาชีพ 2554 เขียนโดย admin 822
โครงการพัฒนาบุคลากร 2554 เขียนโดย admin 612
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา เขียนโดย admin 640
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ เขียนโดย admin 662
โครงการถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 644
สำมะโนประชากร 53 เขียนโดย admin 1875
วันแม่แห่งชาติ 2553 เขียนโดย admin 641
กิจกรรมถวายโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 689
กิจกรรมวันฉัตรมงคล เขียนโดย admin 648
ประเพณีสงกรานต์ 2553 เขียนโดย admin 674
การจัดประชุมกลุ่มจังหวัดภาคกลาง เขียนโดย admin 645
เจ้าหน้าที่จากกระทรวง ict มาดูงานโครงการ GIN เขียนโดย admin 694
การประชุม สสช.รวมใจครั้งที่สอง เขียนโดย admin 652
ทำบุญสำนักงาน ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 611
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 616
วันพระบิดาฝนหลวง เขียนโดย admin 623
พิธีรับธง ๑๑๖ วัน วันแม่ถึงวันพ่อ ๒ ธค. ๒๕๕๑ เขียนโดย admin 680
พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 674
การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น เขียนโดย admin 584
ประมวลภาพวันแม่แห่งชาติ 2552 เขียนโดย admin 674
ตรวจราชการ 2553 ( สถจ.นฐ ) เขียนโดย admin 654
ร่วมรณรงค์โครงการหยุดทำร้ายประเทศไทย เขียนโดย admin 639
งานสงกรานต์ 52 เขียนโดย admin 646
แข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์วันข้าราชการพลเรือน เขียนโดย admin 630
งานวันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 593
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมจัดทำบุญสำนักงาน เขียนโดย admin 702
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เขียนโดย admin 715
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 690
รวมน้ำใจให้กาชาด 3 พย. 51 เขียนโดย admin 643
จัดการประชุมโครงการจัดทำระบบช้อมูลสถติระดับท้อง เขียนโดย admin 676
ประมาลภาพงานวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ เขียนโดย admin 679
ประมวลภาพ งานที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้า ๒๕๕๒ เขียนโดย admin 645
พิธีทำบุญตักบาตรโครงการลานวัฒนธรรม เขียนโดย admin 645
เจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโรคมาทดลองแบบ เขียนโดย admin 608
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 575
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย เขียนโดย admin 596
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายในวันสิ้นพระชน๑๐๐วัน เขียนโดย admin 580
ผอ.วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุลได้เดินทางมาตรวจราชการ เขียนโดย admin 681
วันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2551 เขียนโดย admin 666
วันข้าราชการพลเรือน เขียนโดย admin 604
สำนักงานสถิตินครปฐมร่วมงานคริสเตียนมินิมาราธอน เขียนโดย admin 670
เจ้าหน้าที่สถิติพม่ามาดูงานที่สถิตินครปฐม เขียนโดย admin 1000
เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แผนที่ เขียนโดย admin 579
งานรำลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เขียนโดย admin 598
ประมวลภาพ เขียนโดย admin 607
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมจัดงานทำบุญประจำปี เขียนโดย admin 587
ประมวลภาพสถิติจังหวัดนครปฐมจัดงานทำบุญประจำปี เขียนโดย admin 598
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 576
จังหวัดนครปฐมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 572
พิธีแสดงพันธสัญญาไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง เขียนโดย admin 620

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.