แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครพนักงานแจงนับปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เขียนโดย admin 230
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม เขียนโดย admin 317
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 398
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 418
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 292
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 206
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 320
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 264
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 273
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 334
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม เขียนโดย admin 955
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย admin 1097
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 1636
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 1091
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 854
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 689
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 578
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแเหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 773
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ เขียนโดย admin 804
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 553
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 538
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา เขียนโดย admin 648
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย admin 704
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย admin 685
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายน 2556 เขียนโดย admin 639
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนธันวาคม 2556 เขียนโดย admin 512
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคม 2556 เขียนโดย admin 537
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม 2556 เขียนโดย admin 530
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม 2556 เขียนโดย admin 546
ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 504
ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 561
ข่าวกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2556 เขียนโดย admin 576
ข่าวกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2556 เขียนโดย admin 507
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2556 เขียนโดย admin 512
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เขียนโดย admin 539
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 518
ข่าวประชาสัมพันประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 500
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 485
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน สิงหาคม 2555 เขียนโดย admin 574
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 511
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 716
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน เมษายน ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 497
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 581
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน มีนาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 482
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน มกราคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 510
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน ธันวาคม 2554 เขียนโดย admin 534
วันสงกรานต์ 2554 เขียนโดย admin 596
งานวันนัดพบแรงงานใหญ่ และสานต่ออาชีพ 2554 เขียนโดย admin 724
โครงการพัฒนาบุคลากร 2554 เขียนโดย admin 518
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา เขียนโดย admin 551
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ เขียนโดย admin 572
โครงการถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 545
สำมะโนประชากร 53 เขียนโดย admin 1764
วันแม่แห่งชาติ 2553 เขียนโดย admin 555
กิจกรรมถวายโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 601
กิจกรรมวันฉัตรมงคล เขียนโดย admin 564
ประเพณีสงกรานต์ 2553 เขียนโดย admin 579
การจัดประชุมกลุ่มจังหวัดภาคกลาง เขียนโดย admin 557
เจ้าหน้าที่จากกระทรวง ict มาดูงานโครงการ GIN เขียนโดย admin 610
การประชุม สสช.รวมใจครั้งที่สอง เขียนโดย admin 570
ทำบุญสำนักงาน ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 511
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 517
วันพระบิดาฝนหลวง เขียนโดย admin 524
พิธีรับธง ๑๑๖ วัน วันแม่ถึงวันพ่อ ๒ ธค. ๒๕๕๑ เขียนโดย admin 582
พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 581
การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น เขียนโดย admin 496
ประมวลภาพวันแม่แห่งชาติ 2552 เขียนโดย admin 567
ตรวจราชการ 2553 ( สถจ.นฐ ) เขียนโดย admin 561
ร่วมรณรงค์โครงการหยุดทำร้ายประเทศไทย เขียนโดย admin 538
งานสงกรานต์ 52 เขียนโดย admin 551
แข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์วันข้าราชการพลเรือน เขียนโดย admin 529
งานวันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 497
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมจัดทำบุญสำนักงาน เขียนโดย admin 611
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เขียนโดย admin 631
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 598
รวมน้ำใจให้กาชาด 3 พย. 51 เขียนโดย admin 553
จัดการประชุมโครงการจัดทำระบบช้อมูลสถติระดับท้อง เขียนโดย admin 583
ประมาลภาพงานวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ เขียนโดย admin 581
ประมวลภาพ งานที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้า ๒๕๕๒ เขียนโดย admin 552
พิธีทำบุญตักบาตรโครงการลานวัฒนธรรม เขียนโดย admin 541
เจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโรคมาทดลองแบบ เขียนโดย admin 518
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 491
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย เขียนโดย admin 508
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายในวันสิ้นพระชน๑๐๐วัน เขียนโดย admin 495
ผอ.วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุลได้เดินทางมาตรวจราชการ เขียนโดย admin 595
วันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2551 เขียนโดย admin 588
วันข้าราชการพลเรือน เขียนโดย admin 531
สำนักงานสถิตินครปฐมร่วมงานคริสเตียนมินิมาราธอน เขียนโดย admin 576
เจ้าหน้าที่สถิติพม่ามาดูงานที่สถิตินครปฐม เขียนโดย admin 893
เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แผนที่ เขียนโดย admin 496
งานรำลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เขียนโดย admin 505
ประมวลภาพ เขียนโดย admin 511
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมจัดงานทำบุญประจำปี เขียนโดย admin 495
ประมวลภาพสถิติจังหวัดนครปฐมจัดงานทำบุญประจำปี เขียนโดย admin 506
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 485
จังหวัดนครปฐมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 480
พิธีแสดงพันธสัญญาไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง เขียนโดย admin 516
งานเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ๕ ธ.ค. ๒๕๕๐ เขียนโดย admin 536
หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติ รับมอลโล่ข้าราชการผู้ซื่อสัตย์ เขียนโดย admin 552
สถิติเป็นประธานประชุมคณะทำงานข้อมูลเด็กและเยาวชน เขียนโดย admin 605

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.