แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครพนักงานแจงนับปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เขียนโดย admin 69
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม เขียนโดย admin 203
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 274
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 301
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 178
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 132
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 186
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 189
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 194
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 208
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม เขียนโดย admin 843
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย admin 975
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 1520
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 985
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 751
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 589
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 467
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแเหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 672
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ เขียนโดย admin 689
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 457
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 427
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา เขียนโดย admin 537
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย admin 602
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย admin 572
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายน 2556 เขียนโดย admin 539
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนธันวาคม 2556 เขียนโดย admin 413
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคม 2556 เขียนโดย admin 452
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม 2556 เขียนโดย admin 443
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม 2556 เขียนโดย admin 444
ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 413
ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 468
ข่าวกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2556 เขียนโดย admin 499
ข่าวกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2556 เขียนโดย admin 420
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2556 เขียนโดย admin 428
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เขียนโดย admin 452
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 433
ข่าวประชาสัมพันประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 404
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 395
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน สิงหาคม 2555 เขียนโดย admin 487
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 421
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 614
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน เมษายน ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 398
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 489
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน มีนาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 392
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน มกราคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 423
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน ธันวาคม 2554 เขียนโดย admin 432
วันสงกรานต์ 2554 เขียนโดย admin 489
งานวันนัดพบแรงงานใหญ่ และสานต่ออาชีพ 2554 เขียนโดย admin 614
โครงการพัฒนาบุคลากร 2554 เขียนโดย admin 429
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา เขียนโดย admin 462
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ เขียนโดย admin 470
โครงการถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 423
สำมะโนประชากร 53 เขียนโดย admin 1644
วันแม่แห่งชาติ 2553 เขียนโดย admin 451
กิจกรรมถวายโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 485
กิจกรรมวันฉัตรมงคล เขียนโดย admin 465
ประเพณีสงกรานต์ 2553 เขียนโดย admin 489
การจัดประชุมกลุ่มจังหวัดภาคกลาง เขียนโดย admin 486
เจ้าหน้าที่จากกระทรวง ict มาดูงานโครงการ GIN เขียนโดย admin 533
การประชุม สสช.รวมใจครั้งที่สอง เขียนโดย admin 473
ทำบุญสำนักงาน ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 426
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 427
วันพระบิดาฝนหลวง เขียนโดย admin 436
พิธีรับธง ๑๑๖ วัน วันแม่ถึงวันพ่อ ๒ ธค. ๒๕๕๑ เขียนโดย admin 474
พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 493
การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น เขียนโดย admin 407
ประมวลภาพวันแม่แห่งชาติ 2552 เขียนโดย admin 476
ตรวจราชการ 2553 ( สถจ.นฐ ) เขียนโดย admin 463
ร่วมรณรงค์โครงการหยุดทำร้ายประเทศไทย เขียนโดย admin 440
งานสงกรานต์ 52 เขียนโดย admin 442
แข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์วันข้าราชการพลเรือน เขียนโดย admin 449
งานวันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 410
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมจัดทำบุญสำนักงาน เขียนโดย admin 526
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เขียนโดย admin 543
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 507
รวมน้ำใจให้กาชาด 3 พย. 51 เขียนโดย admin 469
จัดการประชุมโครงการจัดทำระบบช้อมูลสถติระดับท้อง เขียนโดย admin 483
ประมาลภาพงานวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ เขียนโดย admin 497
ประมวลภาพ งานที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้า ๒๕๕๒ เขียนโดย admin 462
พิธีทำบุญตักบาตรโครงการลานวัฒนธรรม เขียนโดย admin 457
เจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโรคมาทดลองแบบ เขียนโดย admin 444
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 416
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย เขียนโดย admin 438
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายในวันสิ้นพระชน๑๐๐วัน เขียนโดย admin 420
ผอ.วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุลได้เดินทางมาตรวจราชการ เขียนโดย admin 529
วันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2551 เขียนโดย admin 503
วันข้าราชการพลเรือน เขียนโดย admin 456
สำนักงานสถิตินครปฐมร่วมงานคริสเตียนมินิมาราธอน เขียนโดย admin 486
เจ้าหน้าที่สถิติพม่ามาดูงานที่สถิตินครปฐม เขียนโดย admin 783
เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แผนที่ เขียนโดย admin 423
งานรำลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เขียนโดย admin 421
ประมวลภาพ เขียนโดย admin 418
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมจัดงานทำบุญประจำปี เขียนโดย admin 404
ประมวลภาพสถิติจังหวัดนครปฐมจัดงานทำบุญประจำปี เขียนโดย admin 425
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 408
จังหวัดนครปฐมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 391
พิธีแสดงพันธสัญญาไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง เขียนโดย admin 440
งานเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ๕ ธ.ค. ๒๕๕๐ เขียนโดย admin 454
หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติ รับมอลโล่ข้าราชการผู้ซื่อสัตย์ เขียนโดย admin 465
สถิติเป็นประธานประชุมคณะทำงานข้อมูลเด็กและเยาวชน เขียนโดย admin 525

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.