แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครพนักงานแจงนับปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เขียนโดย admin 138
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม เขียนโดย admin 244
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 317
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 342
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 218
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 158
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 228
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 214
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 225
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 251
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม เขียนโดย admin 876
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย admin 1012
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 1554
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 1015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 779
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 617
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 501
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแเหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 703
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ เขียนโดย admin 716
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 486
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 456
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา เขียนโดย admin 568
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย admin 634
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2557 เขียนโดย admin 604
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนพฤศจิกายน 2556 เขียนโดย admin 565
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนธันวาคม 2556 เขียนโดย admin 445
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคม 2556 เขียนโดย admin 479
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม 2556 เขียนโดย admin 476
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม 2556 เขียนโดย admin 474
ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 445
ข่าวประชาสัมพันธ์ เขียนโดย admin 498
ข่าวกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2556 เขียนโดย admin 523
ข่าวกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2556 เขียนโดย admin 450
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2556 เขียนโดย admin 460
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เขียนโดย admin 486
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 462
ข่าวประชาสัมพันประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 436
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 428
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน สิงหาคม 2555 เขียนโดย admin 515
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 449
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 657
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน เมษายน ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 439
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 518
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน มีนาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 424
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน มกราคม ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 448
ข่าวประชาสัมพันธ์เดือน ธันวาคม 2554 เขียนโดย admin 467
วันสงกรานต์ 2554 เขียนโดย admin 524
งานวันนัดพบแรงงานใหญ่ และสานต่ออาชีพ 2554 เขียนโดย admin 652
โครงการพัฒนาบุคลากร 2554 เขียนโดย admin 463
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา เขียนโดย admin 496
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ เขียนโดย admin 508
โครงการถวายพระพรออนไลน์ เขียนโดย admin 458
สำมะโนประชากร 53 เขียนโดย admin 1687
วันแม่แห่งชาติ 2553 เขียนโดย admin 486
กิจกรรมถวายโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 519
กิจกรรมวันฉัตรมงคล เขียนโดย admin 497
ประเพณีสงกรานต์ 2553 เขียนโดย admin 519
การจัดประชุมกลุ่มจังหวัดภาคกลาง เขียนโดย admin 514
เจ้าหน้าที่จากกระทรวง ict มาดูงานโครงการ GIN เขียนโดย admin 561
การประชุม สสช.รวมใจครั้งที่สอง เขียนโดย admin 508
ทำบุญสำนักงาน ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 458
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 เขียนโดย admin 457
วันพระบิดาฝนหลวง เขียนโดย admin 468
พิธีรับธง ๑๑๖ วัน วันแม่ถึงวันพ่อ ๒ ธค. ๒๕๕๑ เขียนโดย admin 508
พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2552 เขียนโดย admin 522
การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น เขียนโดย admin 443
ประมวลภาพวันแม่แห่งชาติ 2552 เขียนโดย admin 502
ตรวจราชการ 2553 ( สถจ.นฐ ) เขียนโดย admin 494
ร่วมรณรงค์โครงการหยุดทำร้ายประเทศไทย เขียนโดย admin 474
งานสงกรานต์ 52 เขียนโดย admin 485
แข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์วันข้าราชการพลเรือน เขียนโดย admin 480
งานวันที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 441
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมจัดทำบุญสำนักงาน เขียนโดย admin 555
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เขียนโดย admin 570
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 539
รวมน้ำใจให้กาชาด 3 พย. 51 เขียนโดย admin 496
จัดการประชุมโครงการจัดทำระบบช้อมูลสถติระดับท้อง เขียนโดย admin 520
ประมาลภาพงานวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ เขียนโดย admin 523
ประมวลภาพ งานที่ระลึกสมเด็จพระนั่งเกล้า ๒๕๕๒ เขียนโดย admin 494
พิธีทำบุญตักบาตรโครงการลานวัฒนธรรม เขียนโดย admin 488
เจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโรคมาทดลองแบบ เขียนโดย admin 468
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 444
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย เขียนโดย admin 459
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายในวันสิ้นพระชน๑๐๐วัน เขียนโดย admin 448
ผอ.วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุลได้เดินทางมาตรวจราชการ เขียนโดย admin 553
วันที่ระลึกพระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2551 เขียนโดย admin 530
วันข้าราชการพลเรือน เขียนโดย admin 484
สำนักงานสถิตินครปฐมร่วมงานคริสเตียนมินิมาราธอน เขียนโดย admin 517
เจ้าหน้าที่สถิติพม่ามาดูงานที่สถิตินครปฐม เขียนโดย admin 824
เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แผนที่ เขียนโดย admin 441
งานรำลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เขียนโดย admin 451
ประมวลภาพ เขียนโดย admin 445
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมจัดงานทำบุญประจำปี เขียนโดย admin 434
ประมวลภาพสถิติจังหวัดนครปฐมจัดงานทำบุญประจำปี เขียนโดย admin 449
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 436
จังหวัดนครปฐมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เขียนโดย admin 421
พิธีแสดงพันธสัญญาไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง เขียนโดย admin 460
งานเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา ๕ ธ.ค. ๒๕๕๐ เขียนโดย admin 481
หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติ รับมอลโล่ข้าราชการผู้ซื่อสัตย์ เขียนโดย admin 496
สถิติเป็นประธานประชุมคณะทำงานข้อมูลเด็กและเยาวชน เขียนโดย admin 555

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.