แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 11
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการพัฒนาคุณภาพการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เขียนโดย admin 8
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน มิถุนายน 2562 เขียนโดย admin 7
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เขียนโดย admin 25
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ เขียนโดย admin 61
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เขียนโดย admin 24
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ ทำบุญตักบาตร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 12
การประชุมชี้แจ้งโครงการระบบจัดการเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ อ.กำแพงแสน เขียนโดย admin 16
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 เขียนโดย admin 18
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน เมษายน 2562 เขียนโดย admin 23

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.