ความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์

เลือกระดับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้229
เมื่อวาน167
อาทิตย์นี้934
เดือนนี้4521
ทั้งหมด72503

Powered by Kubik-Rubik.de
แสดง # 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (WORK FROM HOME) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564
การประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติ กับสำนักงานสถิติจังหวัด ผ่านการประชุมทางไกล (VDO Conference)
เลขานุการกรม เดินทางมาตรวจเยี่ยม สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามคำสั่งและประกาศจังหวัด ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอชัยศรี
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี 2564
การประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสถิติจังหวัดนครปฐม
ลงพื้นที่สังเกตการณ์ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564
จังหวัดนครปฐมรับมอบลังกระดาษและกล่องกระดาษที่ไม่ใช้แล้วเพื่อจัดทำเตียงโรงพยาบาลสนามในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19
คณะตรวจติดตามการปฎิบัติตามคำสั่งและประกาศจังหวัดนครปฐม ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ชุดที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ฯ พื้นที่อำเภอนครชัยศรี
คณะตรวจติดตามฯ อำเภอพุทธมณฑลและ อำเภอนครชัยศรี ลงพื้นที่่ตรวจติดตาม ฯ อำเภอนครชัยศรี
พิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช ๒๕๖๔
พิธีวางพวงมาลา จุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ ๔๑๖ ปี
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม/มอบนโยบาย ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจด 2564)
ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจหลัก พร้อมมอบสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
กิจกรรมเสวนา "แนวทางการทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้บริบทสถานการณ์โควิด-19"
พิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และการลงนามถวายพระพร
ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการสำรวจ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติผ่านการประชุมทางไกล (VDO Conference)
เปิดงานถนนวัฒนธรรม ชุมชนพื้นถิ่น จังหวัดนครปฐม ตามโครงการส่งเสริม การอนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม 17 มีนาคม 2564
คณะตรวจติดตามการปฎิบัติตามคำสั่งและประกาศจังหวัดนครปฐม ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ชุดที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจติดตามฯ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน
งานเปิดตัว Application Pathom Heritage สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
การประชุมชี้แจง การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2564 ผ่านการประชุมทางไกล (VDO Conference)
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครปฐม
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐมครั้งที่ 13/2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
คณะทำงานตรวจติดตามการปฎิบัติตามคำสั่งและประกาศจังหวัดนครปฐม ชุดที่ 4 ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 พื้น
การประชุมประชุม แนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัดในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติ ภายใต้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อการนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ในระดับพื้นที่
คณะตรวจติดตามฯ อำเภอพุทธมณฑลและอำเภอนครชัยศรี ลงพื้นที่ ตรวจติดตาม ฯ อำเภอนครชัยศรี
การประชุม คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ 1/2564
การประชุมประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม 28 มกราคม 2564
คณะตรวจติดตามฯ ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชุดที่ 4 ลงพื้นที่อำเภอนครชัยศรี
คณะตรวจติดตามฯ อำเภอพุทธมณฑลและอำเภอนครชัยศรีลงพื้นที่ตรวจติดตาม ฯ อำเภอนครชัยศรี
การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม 19/01/2564
การประชุมคณะทำงานพัฒนาแนวทาง ลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2564 (จังหวัดนครปฐม)
คณะตรวจติดตามฯ อำเภอพุทธมณฑลและอำเภอนครชัยศรีลงพื้นที่ตรวจติดตาม ฯ อำเภอนครชัยศรี
การประชุมแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ในระดับพื้นที่ ผ่านการประชุมทางไกล (VDO Conference)
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม 8 มกราคม 2564
การประชุมคณะตรวจติดตามฯ อำเภอพุทธมณฑลและอำเภอนครชัยศรี
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม 5 มกราคม 2564
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม 2 มกราคม 2564
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม 2 ธันวาคม 2563
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม พร้อมส่ง “คุณมาดี” ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 7 โครงการ
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ในช่วงปีใหม่ 2564