สำนักงานสถิติรวมงานวันแม่แห่งชาติ 12 สค 2557

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานได้เข้าพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ 12 สค 2557 ณ ลานพระบรมรูป หน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.