สำนักงานสถิติรวมงานวันแม่แห่งชาติ 12 สค 2557

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดยข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานได้เข้าพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ 12 สค 2557 ณ ลานพระบรมรูป หน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.