สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2557 ณ วันลานแหลม โดยสถิติจังหวัด ข้าราชการและพนักงาน และได้ร่วมทำบุญเพื่อเป็นศิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.