การประชุมจัดทำตัวชี้วัดเรื่องการท่องเที่ยว ของจังหวัดนครปฐม

 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมได้จัดการประชุมจัดทำตัวชี้วัดเรื่องการท่องเที่ยว ของจังหวัดนครปฐม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวขน้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดนคนปฐมเมื่อวันที่ 16 กค 2557 โดยได้มีการมอบหมายการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อนำมาจัดทำชุดข้อมูลต่อไป

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.