รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน

ega

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมโดย นางสาวผาสุข พิมเพิ่มพูน ได้เป็นตัวแทนสถิติจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมเสวนาในงาน EGA Roadshow รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน ณ โรงแรมแกรนทวารวดี เมือวันที่ 23 มกราคม 2558

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.