รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน

ega

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมโดย นางสาวผาสุข พิมเพิ่มพูน ได้เป็นตัวแทนสถิติจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมเสวนาในงาน EGA Roadshow รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน ณ โรงแรมแกรนทวารวดี เมือวันที่ 23 มกราคม 2558

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.