สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมร่วมกิจกรรม Big Cleanning Day

20150213 111519

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมทำความสะอาดภายใต้โครงการ Big Cleanning Day ของจังหวัดนครปฐม ซึ่งได้ร่วมมือทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงาน และ บริเวณรอบข้าง ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนทั้งจังหวัด เมือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.