การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุม คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในที่ประชุม โดยสถิติจังหวัดในฐานะเลขาธิการ ได้นำเสนอข้อมูลในด้านต่าง ๆ และรายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.