การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุม คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในที่ประชุม โดยสถิติจังหวัดในฐานะเลขาธิการ ได้นำเสนอข้อมูลในด้านต่าง ๆ และรายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.