สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 2558

รดน้ำดำหัววันสงกรานต์

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 2558 โดยร่วมรดน้ำดำหัวสถิติจังหวัด ข้าราชการ ของหน่วยงาน โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยสถิติจังหวัดได้ให้พรแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน เมื่อวันที่ 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.