ทดลองการใช้เครื่องบันทึกข้อมูลสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร 58

20150603 103125

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ร่วมออกภาคสนามทดลองการใช้เครื่องบันทึกข้อมูลโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร 2558 โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ซึ่งสถิติจังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมการออกทดสอบ ที่ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรนครปฐม 2 และ ต.พะเนียด เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.