สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา 2558

1433311989902

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา โดยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ณ องค์พระปฐมเจดีย์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.