นำเสนอการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ ด้วยระบบ GIS

20150622 102912

สำนักงานสถิติจังหวัด โดย สถิติจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมบรรยายการนำเสนอการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ ด้วยระบบ GIS ผ่านเว็บแอ็พพลิเคชั่นเพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเวล นครปฐม

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.