ประชุมสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดิน

20150310 093828

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมร่วมประชุมสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการสำนักงานที่ดิน ครั่งที่ 2

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.