วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

pict

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมโดยข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงาน เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
โดยมีการร่วมตักบาตรเช้า การถวายพระพรชัย และ วางพานพุ่มในช่วงเย็น ณ บริเวณลานหน้าพระร่วง องค์พระปฐมเจีดีย์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.