ประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS

20150902 0942080

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS จังหวัดนครปฐมโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประฐาน ซึ่งได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนการจัดทำ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ณห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.