ประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS

20150902 0942080

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS จังหวัดนครปฐมโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประฐาน ซึ่งได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนการจัดทำ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ณห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.