จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผ่านเว็บแอ็พพลเคชั่น

1446444826229

สถิติจังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรมให้ความรู้การจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดนครปฐม ให้แก่หน่วยงานภายในจังหวัด และสำนักงานสถิติที่สนใจเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558โดยได้นำเสนอเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนา และ การนำไปใช้งานในด้านต่าง ๆ 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.