สถิติจังหวัดนครปฐม นำเสนอผลการดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดนครปฐม

20151029 102019

สถิติจังหวัดนครปฐม ได้นำเสนอผลการดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดนครปฐม ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดนครปฐม 

ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558โดยได้นำเสนอเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนา และ การนำไปใช้งานในด้านต่าง ๆ และรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่หน่วนงาน และ สำนักงานสถิติจังหวัดที่เข้าร่วมอบรมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.