โครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชน วัดรางหมัน อ.กำแพงแสน

1456457287923

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน และ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ วัดรางหมัน อ.กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.