รวมงานแข่งขันกีฬา วันข้าราชการพลเรือน

1460944871560

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมได้เข้าร่วมงานแข่งขันกีฬา วันข้าราชการพลเรือน โดยสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ได้อยู่ในกลุ่มสีเหลือง ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาล 5 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.