รวมงานแข่งขันกีฬา วันข้าราชการพลเรือน

1460944871560

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมได้เข้าร่วมงานแข่งขันกีฬา วันข้าราชการพลเรือน โดยสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ได้อยู่ในกลุ่มสีเหลือง ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาล 5 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.