ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

IMG 0139

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมได้จัดรถกระจายเสียงและเจ้าหน้าที่ เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (นับจด)

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.