ประชาสัมพันธ์และจัดอบรม โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

P 20160429_101806

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม จัดอบรมและทำความเข้าใจรวมทั้ง ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.