การประชุม คณะอนุกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2560

IMG 1563

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุม คณะอนุกรรมการสถิติระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์ราชกาารจังหวัดนครปฐม

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.