การประชุม คณะอนุกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2560

IMG 1563

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุม คณะอนุกรรมการสถิติระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์ราชกาารจังหวัดนครปฐม

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.