ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “ ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ”

IMG 3159สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดย ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “ ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ” โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

IMG 3161

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.