ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจ/จุดบริการ ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

1514527352768

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดยนาย นิคม วัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจ/จุดบริการ ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จุดตรวจทางถนน หน้าโชว์รูมนิสสัน ต.ธรรมศาลา และ หน้าวัดลาดหญ้าแพรก ถ.เพชรเกษม อำเภอเมืองนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.