ประชุมคณะกรรม โครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดนครปฐม

1515723789128
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 
โดย น.ส. ผาสุข พิมพ์เพิ่มพูน ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน นาย นิคม วัฒนพงษ์ ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ และ น.ส. ชินีศิษฎ์ หมื่นพล นักวิชาการสถิติชำนาญการ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการ โครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธาน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

11

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.