ประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ โครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดนครปฐม

IMG 3327

 สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดย น.ส. ผาสุข พิมพ์เพิ่มพูน ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และ น.ส. ชินีศิษฎ์ หมื่นพล นักวิชาการสถิติชำนาญการ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ อำเภอเมืองนครปฐม โครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีนายอำเภอเมืองนครปฐมเป็นประธาน ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

12

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.