กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก โครงการเน็ตประชารัฐ อำเภอบางเลน

IMG 3503

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดย น.ส. ผาสุข พิมพ์เพิ่มพูน ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน นาย นิคม วัฒนพงษ์ ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ และ น.ส. ชินีศิษฎ์ หมื่นพล นักวิชาการสถิติชำนาญการได้ร่วมจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ โดยมีท่านปลัดอาวุโสอำเภอบางเลน เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านหนองปรง ต.บางระกำ อ.บางเลน เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

15-1

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.