ประชุมถ่ายถอดนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

IMG 4147
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดย น.ส. ผาสุข พิมพ์เพิ่มพูน ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ได้ร่วมประชุมถ่ายทอดนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนแก่คณะกรรมการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อน ระดับตำบล โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน ณ ห้องปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

23

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม
 โดย น.ส. ผาสุข พิมพ์เพิ่มพูน ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
ได้ร่วมประชุมถ่ายทอดนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนแก่คณะกรรมการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อน ระดับตำบล
โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน
ณ ห้องปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.