การประชุม คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปี 2561

1519978722055
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมได้ร่วมจัดการประชุม คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ปี 2561  โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดทำรายการข้อมูลสถิติพื้นฐานและรายการข้อมูลสถิติทางการตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.