การประชุมถ่ายทอดนโยบาย ให้องค์ความรู้และข่าวสาร ประจำเดือน มีนาคม 2561

IMG 4451การประชุมถ่ายทอดนโยบาย ให้องค์ความรู้และข่าวสาร ประจำเดือน มีนาคม 2561 แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน โดยท่านสถิติจังหวัดนครปฐม นางอรธัญญา หุ่นดี

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.