สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ได้เข้าดำเนินการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้พลังงาน ภายใต้ โครงการลดใช้พลังงาน ในภาครัฐ

DSCF0960

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม ได้เข้าดำเนินการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้พลังงาน ภายใต้ โครงการลดใช้พลังงาน ในภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๑ แก่คณะทำงานแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมโดยได้มีการแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้ประหยัดพลังงานได้สูงสุดพร้อมทั้งยังได้สาธิตขั้นตอนการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.