ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๑

IMG 4609

ท่านสถิติจังหวัดนครปฐม นางอรธัญญา หุ่นดี พร้อมด้วย น.ส. ผาสุข พิมพ์เพิ่มพูน ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน , นาย นิคม วัฒนพงษ์ ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ ,น.ส. ชินีศิษฎ์ หมื่นพล นักวิชาการสถิติชำนาญการ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมยังได้ร่วมกันรดน้ำดำหัว ขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย จากท่านสถิติจังหวัดนครปฐมด้วย เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.