สัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้การใช้งาน Application จองรถเกี่ยว

DSCF1028

ท่านสถิติจังหวัดนครปฐม นางอรธัญญา หุ่นดี เข้าร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้การใช้งาน Application จองรถเกี่ยว โดย GISDA ได้แนะนำ เกี่ยวกับการใช้งาน Application แก่ผู้เข้าร่วมสัมนา ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.