การประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

DSCF1304

การประชุมประจำเดือนของสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดยนางอรธัญญา หุ่นดี สถิติจังหวัดนครปฐม ได้ถ่ายถอดนโยบาย แผนงาน แนวทางการปฏิบัติงาน ของงานโครงการต่าง ๆ แก่ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 กรกฏาคม 2561

news41

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.