จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการ และ พนักงานจัดเก็บข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

DSCF1409

การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการ และ พนักงานจัดเก็บข้อมูล โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 ด้วยความร่วมมือของสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับหลักการ และ วิธีการปฏิบัติงาน แก่ เจ้าหน้าที่วิชาการ และ พนักงานจัดเก็บข้อมูลณ.ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2561

news09

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.