ร่วมประชุมการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ โครงการสำรวจระดับความพร้อมแหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2561

38524622 276448673132966_883244257597456384_n

นางอรธัญญา หุ่นดี สถิติจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย น.ส. ผาสุข พิมพ์เพิ่มพูน ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ,น.ส. ชินีศิษฎ์ หมื่นพล นักวิชาการสถิติชำนาญการ ร่วมประชุมการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ โครงการสำรวจระดับความพร้อมแหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2561 ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยมีท่านรองผุ้ว่าราชการ นายภิญโญ ประกอบผล เป็นประธาน ณ.ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2561

news31

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.