ประชุมถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน แนวทางการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ

38948691 282493342528499_7566801308246605824_n

นางอรธัญญา หุ่นดี สถิติจังหวัดนครปฐม ได้ถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน แนวทางการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ แก่ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม 2561

news06

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.