กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าตรวจและให้คำแนะนำในการเบิกจ่ายงบประมาณ

DSCF2027

กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าตรวจและให้คำแนะนำในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

news0817

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.