ร่วมโครงการจิตรอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

2n

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดยข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการจิตรอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพระราชวังสนามจันทร์ วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.