การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน ตุลาคม 2561

3n

การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน ตุลาคม 2561 จำนวน 8 โครงการ จึงขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลหากครัวเรือน หรือ สถานประกอบการของท่านตกเป็นตัวอย่างในการสำรวจข้อมูลของเรา

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.