ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

0009

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดยนาย นิคม วัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.