ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

0009

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดยนาย นิคม วัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.