งานสัมนาสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

46520186 337382227039610_8838447575909531648_nสำนักงานสถิติจังหวัด โดยนางอรธัญญา หุ่นดี สถิติจังหวัดนครปฐม ร่วมงานสัมนาสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ยังได้รับมอบเกียรติบัตรจากมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.