เปิดการอบรมหลักสูตร พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

46847818 340687373375762_5060954221952630784_nสถิติจังหวัดนครปฐม นางอรธัญญา หุ่นดี พร้อมด้วย น.ส. ผาสุข พิมพ์เพิ่มพูน ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน น.ส. ชินีศิษฎ์ หมื่นพล นักวิชาการสถิติชำนาญการ ร่วมเปิดการอบรมหลักสูตร “ พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ ” แก่เน็ตอาสาประชารัฐของจังหวัดนครปฐม จำนวน 77 หมู่่บ้าน โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ท่านคนึงนิจ คชศิลา เป็นประธานการอบรมมีการให้ความรู้ความเข้าใจกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ ความสำคัญของเน็ตอาสา การดูแลอุปกรณ์เน็ตประชารัฐ และ การใช้งานแอปพลิเคชั่น เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ ณ โรงแรมรีเวอร์ จังหวัดนครปฐม วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.