เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของอำเภอเมืองนครปฐม

47389927 344285179682648_6998329731984654336_nสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของอำเภอเมืองนครปฐม เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดตั้งเครือข่ายสถิติของจังหวัดนครปฐม ในการสร้างภาคีเครือข่ายเป็นกลไกในการสนับสนุนงานด้านการจัดเก็บข้อมูล สร้างความร่วมมือในการประสานงานและบริหารการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่ วันที่ 4 ธันวาคม 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.