วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561

 61__0003สถิติจังหวัดนครปฐม นางอรธัญญา หุ่นดี พร้อมด้วย นายสมบัติ สะพลอย เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน และ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 50 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 อีกทั้งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ อย่างหาที่สุดมิได้

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.