วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

 61__0012สถิติจังหวัดนครปฐม นางอรธัญญา หุ่นดี พร้อมด้วย นาย นิคม วัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" วันที่ 7 ธันวาคม 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.