การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

49414081 361272197983946_8648153852949823488_n
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อจัดทำชุดแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการ นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ เป็นประธาน และ นางอรธัญญา หุ่นดี สถิติจังหวัดนครปฐม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขา ณ.ห้องประชุม ๑ สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.