ตรวจจุดบริการประชาชน จุดอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่

3133

สถิติจังหวัดนครปฐม นางอรธัญญา หุ่นดี พร้อมด้วย นาย นิคม วัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ตรวจจุดบริการประชาชน จุดอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ อำเภอกำแพงแสน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.